След финт на ГЕРБ: ще научаваме кой на какво е осъден, ама друг път
Сподели:
16 Ноември 2017, Четвъртък

Засекретиха всички присъди по наказателни дела

Всяка постановена присъда "лишаване от свобода" от всеки съд става тайна. Поне докато прокурорът разреши оповестяването й. Това е абсурдният плод от поредица промени в законодателството, както и от произнасянето на една комисия в новия ВСС - по Професионална квалификация и информационни технологии.

Да оставим настрана повтарящото се съвпадение, че не за пръв път сегашното парламентарно мнозинство се "подхлъзва" в абсурдната от правна гледна точка посока прокурор да разрешава или не различни неща на съда. (Само си спомнете оттеглената след сериозен шум "отвън" опция - прокурорът с едно постановление за образуване на досъдебно производство да отстранява съдия за неопределено време, б.р.).

За какво става въпрос сега?
На 7 ноември от ВКС съобщиха, че в изпълнение на промените в НПК, влезли в сила от 5 ноември, върховният съд спира да публикува в сайта си съдебните актове за налагане на наказание „лишаване от свобода“, докато прокурор не уведоми, че са предприети действия по изпълнението му. Оттам се позовават на изменения чл. 416 ал. 7 от НПК - че решението на съда се публикува на интернет страницата му "след получаване на уведомление от прокурора за предприети действия по привеждане в изпълнение на наложеното наказание".

С думи прости - добрата воля на обвинителя става водещ фактор за това да има прозрачност.

Вестник "Сега" напомня, че специално тази поправка е внесена между двете четения от трима депутати от ГЕРБ - Данаил Кирилов, Йорданка Фикирлийска (икономист, бивш кмет от ГЕРБ) и Анна Александрова (бивш зам.кмет на "Надежда", тя е юрист).

Мотивите са, че "решаването на проблемите с бягството от правосъдието" изисквало "комплексен подход". Не става ясно как така осъденият лош, ако ще се отклонява от изтърпяване на наказанието, ще чака от сайта на съда да научи за присъдата си - най-малкото след като има по конституция процесуален представител в делото, по-известен като адвокат. Последният има право да чете всичко по всяко време - камо ли самото решение по същество.

"Възможностите за прилагане на мерки за принуда във висящия наказателен процес не могат да препятстват осуетяването на изпълнение на наказанията, наложени с влязла в сила присъда. Затова се предлага отложеното им оповестяване", е бисерът в короната от мотиви на тримата от ГЕРБ.
Още по-интересно става - че с преходните и заключителни разпоредби на променения НПК се изменя и Законът за съдебната власт, в частност чл. 64, ал. 1 и 2. В променените точки - макар и доста объркано, е скрит отговорът на важния въпрос:

Само ВКС или всички съдилища млъкват?
Точка 2 гласи, че става дума за  "решенията, с които присъдите са влезли в сила...". Т.е. - може да се приеме, че става дума само за окончателни актове на ВКС.

По-интересна е точка 1 обаче - от 2009 г. тя регламентираше задължение за незабавно публикуване в интернет на всички съдебни актове. Сега тримата вносители са вписали (и вече е факт!), че се публикуват незабавно всички актове "с изключение на тези по наказателни дела, с които подсъдимият е осъден да изтърпи съответно наказание". Хитро, нали - засекретява се всичко - не само върховната инстанция.

Явно на базата на това, на свое заседание на 1 ноември Комисия "Професионална квалификация и информационни технологии" към пленума на ВСС пъргаво постановява, че от 5 ноември се преустановява публикуването в интернет сайтовете на съдилищата и в централния регистър ЦУБИПСА на съдебни актове по наказателни дела - присъди, с които е наложено ефективно изтърпяване на наказания „лишаване от свобода“. Дума няма да е само за ВКС:

И само една скоба: какъв ще е редът и горе-долу колко ще чака обществото, може да се заключи от препоръчания от комисията ред, след който тепърва се публикуват присъдите:

"След влизане в сила на съдебния акт делото се връща в първоинстанционния съд, който изпраща препис от влезлия в сила съдебен акт на първоинстанционната прокуратура. Последната уведомява съда за предприети действия по привеждане в изпълнение, след което съдът публикува съдебния акт в интернет сайта си и в ЦУБИПСА;

- Уведомленията на прокуратурата са в толкова екземпляра, през колкото инстанции е преминало делото. Първоинстанционният съд изпраща екземпляр от уведомлението на по-горните инстанции и след получаването му, същите публикуват съдебните актове в интернет сайтовете си и в ЦУБИПСА.

1.3. Да се изпрати писмо до главния прокурор за съдействие... " и т.н., и т.н.
Никъде решението на председателстваната от прокурор Калина Чапкънова КПКИТ не предвижда опция - гласуване на ВСС. Макар че според юристи - видимо умишленото "затъмняване" на картината, което тече съвсем необяснимо, е въпрос, с който не би било нелогично да се занимае пленумът. Подобна точка няма и в дневния ред за утре.

В изпълнение на решеното от комисията временно изпълняващата функциите председател на СГС Десислава Попколева издава своя заповед. С нея решенията престават да се качват в общия масив, поддържан от горната инстанция - САС, както и на сайта на съда.

Това, което следва е - поредица от идентични заповеди от другите председатели на съда.


Интересно е да се спомене например ролята на президента Румен Радев, който дава пространни интервюта колко е непоколебим по отношение на съдебната реформа и борбата с корупцията. Но не откликна на нито един от призивите към него и не наложи вето на промените в ЗСВ и НПК.Източник: clubz.bg

Сподели:
Здраве от природата Виж всички
Хранене и спорт Виж всички