Икономически университет- Варна и Институт “Итера”отчитат успешен първи етап от Меморандума за сътрудничество за популяризиране на медиацията.
Сподели:
21 Май 2019, Вторник


В края на 2017 г. Институт “Итера” и Икономически университет- Варна подписаха меморандум за сътрудничество.


Двете институции поеха ангажимента заедно да работят за популяризиране на добрите практики в областта на медиацията и извънсъдебното разрешаване на спорове, създаването на условия за развитие на медиацията в България.

За малко повече от една година, в резултат на съвместната им работа, бяха обучени студенти в медиаторски техники и преговорни умения. Само в първото обучение за студенти по водене на преговори се включиха  61 студента от различни специалности.

Част от административните кадри преминаха специализирани обучения по ефективна комуникация и управление на конфликти.

Темите, включени в програмата помогнаха на участниците да придобият умения как да  идентифицират навреме конфликтните ситуации и да управляват конфликти. 

Участниците получиха инструментариум, с който да водят преговори уверено и с успех.

Според присъствалите, обучението е имало висока стойност за начинаещи предприемачи- както за комуникацията им с външни партньори, така и вътре в екипа.

Бе проведено обучение „Медиация в организацията или какво стои в основата на ефективната комуникация”. В него участници бяха 20 представители на администрацията на университета. След анонимната анкета, проведена сред обучените, участниците споделят, че са получили напълно приложими умения за убедително общуване и разрешаване на конфликти.

В този период в университета бе разкрита специалност„Съдебна администрация“. Акредитирана бе още една докторска програма в област „Право“. Всичко това е в контекста  глобалната идея да се подобри правната подготовка на младите хора, обща и специална.

Чрез Меморандума за сътрудничество с Институт”Итера”, Икономическият университет постигна своята цел да стане малко по-различени по-иновативен в сравнение с всички останалите университети.

Това партньорство доказа, че двете институции са полезни, както на студентите, така и на всички заинтересовани страни, когато те приложат знанията си в публичната администрация.

Темата за медиацията беше поставяна и обсъждана на множество форуми, организирани от Катедра “Правни науки” в университета.
Председателят на Институт “Итера” Лиляна Савова и доц. Андриана Андреева в поредица от публични изяви аргументираха необходимостта от специализираните познания, които има медиатора.

След успешното приключване на първи етап от сътрудничеството между Икономически университет – Варна и Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове „Итера“двете институции подготвят още много инициативи за популяризиране на медиацията в България.Източник: vlastta.com

Сподели: